Ukrudtsfri majs

Jan Pedersen fra Års afprøver ny ukrudts strategi i majs.

Så er det gjort, var Jan Pedersens bemærkning da vi mødet hinanden i den ny fremspirede majsmark ved Års. Majs sået direkte i rug. Ideen er at spare omkostningerne til ukrudtsbekæmpelse, der på egnen både omfatter, strigling, brænding og radrensning. - Så der er kroner at spare, hvis det lykkes af få en nogenlunde høst i hus?

Udfordringen er at få rugen til at blive liggende fladt på jorden og derfor har vi ventet på at rugen skulle ændre sit kemiske kodeks med blomstringen og forlade sin vegetative fase. Rugen er tromlet med en knivtromle forsøgsvis både før og efter såning. Henriks Markservice har sået majsen med deres helt almindelige Gaspardo skiveskærs maskine. Hvor rugen endnu ikke var tromlet fik maskinen langt bedre jordkontakt, mens det vil kræve yderlig påsætning af fjedre på skiveskærene, hvis såning i tromlet rug skal lykkes optimal. At rugen blev lagt ned efter såning, har ikke påvirket fremspiringsprocenten i det lille forsøg. Henrik prioriterer at metoden kræver et jævnt såbed i efteråret og at gyllespor kan være et problem. Mens Jan glæder sig over at hans kvæggylle nu er omsat og klar til majsen. Rug som dækafgrøde er valgt fordi den har et langt og kraftigt strå, der dækker godt af for ukrudtet, men landmand, maskinstation og konsulent er enige om at der også må være muligheder i andre arter.

Tromling af rug blev egentlig skrevet ind i Jan´s Klimahandlingsplan for et par år siden, for at spare de 50 kg. gas majsen hidtil har kostet på CO2 fronten. Nu må det lille forsøg vise om det forsat skal være en del af strategien hos Jan? - Så er det gjort.

Erik Kristensen, Økologikonsulent tel. 61974911