# Roots Not Shoots

Rødder har langt større indflydelse på forfrugtsværdien end overfladiske planterester

GroundsWell 2019: Joel Williams, Integrated Soils, berettede for et lydhør publikum om seneste forskning inden for feltet N-fiksering og N-interaktion. – Selv om lucerne samler over 400 kg N/ha via fiksering og hvidkløver kun 200 kg, er det hvidkløver der har den bedste forfrugtsværdi.

Forfrugtsværdien findes primært i rodmassen og her vinder trevleroden over pæleroden.

Ved samdyrkning af f.eks. hestebønne og hvede sker der en direkte overførsel af N, når rødder fra de to arter krydser hinanden og en indirekte overførsel via svampe kulturer i jorden. Hestebønnen øger sin fiksering ved samdyrkning med op til 45% og kan levere op til 65% af hvedes N behov. Mere overraskende er at hvedens rødder i perioder dækker bælgplantens N behov, når denne af den ene eller anden grund har et lokalt underskud.

Interaktion mellem blandingskulturer er langt mere omfattende en hidtil antaget. Og Joel Williams ser en stor fremtid for hestebønner i blanding med raps eller hvede. - Storfrøet og småfrøet i blanding, så høsten let kan adskilles inden salg.

Erik Kristensen, fra Groundswell, No-Till Show and Conference. Tel. 61974911