Klimakøer

Drøvtyggere skal bruges til at redde klimaet og ikke til kød- og mælkeproduktion. Så klar var budskabet fra Allan Savory, grundlæggeren af holistisk afgræsning

GroundsWell 2019: Jeg havde glædet mig til at høre Allan Savory, fordi køer og klima i perioder er en stor del af min hverdag. Og jeg blev ikke skuffet. Allan Savory´s ord gav stof til eftertanke.

Ørkendannelse er en kilde til klimaforandringer på niveau med kul og olie. Både i Afrika, Australien, Amerika og så tæt på som Spanien spreder ørkenen sig. - Ørken er blevet et plusord og bevares som nationalparker verden over. Kulstof ender i atmosfæren og jorden mister sin evne til at lagre og skille CO2 ad via fotosyntesen.

Mennesket er defineret ved sin evne til at bruge redskaber. Nu er tiden kommet til at bruge koen som redskab, for at ændre klimaet. – Ørken dannelsen skal stoppes. Koen i sig selv er ikke et klimaproblem, men måden vi holder køer på er et problem. Drøvtyggere er flokdyr og flytter sig i flok, for ikke at æde sine egne ekskrementer. Nedtrampning af organisk materiale er vejen til mindre fordampning af vand og vejen til vegetation. Fotosyntese og kulstoflagring kan genoprettes.

Skattesystemet burde omlægges og skat betales efter hvor meget biomasse, hver enkelt producer. - Et forslag der vagte vild jubel i forsamlingen af landmænd. Satellitterne eksisterer: `Let the plants grow´.

Erik Kristensen, fra Groundswell, No-Till Show and Conference. Tel. 61974911