Skræppebladbillen har travlt

Godt nyt, de små hjælpere opformerer sig lystigt.

På billedet ses masser af huller efter billens gnav, midt til venstre ses to voksne biller og på bagsiden af bladet øverst til venstre ses de gule ægklaser.

Fra internettet er følgende: Biologi: Lever på arter af skræppe og syre (Rumex sp.). De første dyr kommer frem i april og begynder snart efter at yngle. Hunnen kan lægge over 1000 æg og de lægges i klynger på 30-45 æg på bladenes underside. De gule og ovale æg klækker efter 3-6 dage. Når larven har nået en længde på 8 mm forpupper den sig i jorden. Allerede 6-9 dage senere fremkommer de voksne dyr. Kan have flere generationer på et år.