Se her, hvornår du skal harve mod frøukrudt

I år er en del vårsæd sået tidligt og kommet foran ukrudtet. Nogle landmænd har helt undladt at blindharve, da der ikke var noget ukrudt, der var spiret eller ved at spire frem. Efter regn i midten af marts og lidt højere temperaturer, er ukrudtet nu vågnet op.

Poul Christensen, 3062 7545; Michael Tersbøl, 5153 2711

Med meget skiftende vejrforhold - tørt, fugtigt og koldt, varmt, som vi har oplevet her i foråret 2019, kan ukrudtskontrol ikke sættes helt i et skema. Du skal selv holde øje med markerne og løbende vurdere, hvad der er muligt. Ukrudtet kan spire frem over hele sæsonen, og tørke efterfulgt af regn kan særligt fremprovokere nyt ukrudt.

Hvornår er så det optimale harvetidspunkt?

Blindharvning

Blindharvning foretages efter såning, og inden afgrøder kommer op. Det seneste tidspunkt er, når grønne spirer er ved at bryde igennem jordskorpen. Blindharvning er næsten altid relevant, da det kan tage ukrudtsspirer på et meget tidligt stadie, herunder også ukrudt der ikke er spiret frem, men ligger som ”tråde” og med gule kimblade lige under jordoverfladen.

Alm. ukrudtsharvning

Denne foretages typisk, når kornet har 3-4 blade og er blevet mere robust. Højst 10-15 procent af kornet må blive tildækket med jord, så tilpas harve-intensiteten herefter.

Optimalt harvetidspunkt bestemmes af ukrudtet

Det optimale tidspunkt for ukrudtsharvning bestemmes af ukrudtet. Jo tidligere der kan harves, jo større effekt, hvis ukrudtet ellers er begyndt at spire. Harve-intensiteten bestemmes af kornets udvikling, således at man harver mest forsigtigt, når kornet har 1-2 blade og er mest følsom for tildækning med jord. Faktisk er det bedst helt at undlade ukrudtsharvning på dette bladstadie, men som sagt: lad ukrudtets udvikling bestemme.