Så efterafgrøder nu.

De sidste dages regn har givet en god jordfugt, derfor er der nu gode betingelser, for en god fremspiring af undersået efterafgrøder.

Der er flere teknikker der kan bruges, men det er vigtig for god fremspiring, at frøene ligger på fast og fugtig bund. På billedet bruges en gammel 6 meter slæbeskærs såmaskine, med godt med slør i såtudene. Netop dette slør gør at såtudene tilpasser sig kornrækkerne, sådan at tudene næsten aldrig køre lige oveni kornet og derved er forholdsvis skånsom ved kornet. Et let opspændt slæbeskær, er god til at bryde det tørre løse jord og ligge frøene ned til fugtig jord og selve skæret giver jorden et let tryk, lige nok til at give god jordkontakt til frøets fremspiring. Denne metode er selvfølgelig kun aktuel for landmand, der kan nøjes med en investering på 5000kr - 15000kr i udstyr til undersåning af efterafgrøder.

Så uanset ukrudts strategi, (radrensning, strigling eller ingen bekæmpelse), gælder det samme for etablering af undersået efterafgrøder, at frøet skal ligge på fast og fugtig underlag. Derfor skal man være ekstra opmærksom, med de teknikker der blæser frøene ud mellem rense/strigle aggregaterne, da denne teknik er tilbøjelig til at ligge frøet i det tørre løse jordlag. Med disse teknikker anbefaler jeg at efterafgrøde etablering gøres forud for en regnvejrs periode / eller vanding. Med denne teknik er det direkte modstridende at lave en god ukrudtsbekæmpelse samtidig med en god etablering af efterafgrøder, da god ukrudtsbekæmpelse kræver udtørring af ukrudtsplanterne og etablering af efterafgrøder kræver jordfugt.