God ukrudtskontrol

Tjek op på afgrødernes og ukrudtets konkurrence mellem hinanden.

Alt efter vårsædens stadie og evnen til at lukke af for ukrudtet, kan der være åbne hestebønner eller rækkesåede afgrøder, hvor der er masser af lys til ukrudtet. 

Med vand og varme gror afgrøderne, men der kan i de åbne afgrøder være lys til ukrudtet, som kan spire frem, hvis det er noget tid siden, der har været striglet eller radrenset. 

En åben hestebønnemark med et for lavt plantetal, er ikke en særlig god konkurrent mod ukrudtet og det vil her kunne være godt givet ud, at holde den striglet eller radrenset, til planterne gror mere op og bedre kan konkurrere mod ukrudtet. På dette billede af hestebønner, ses en lav plantebestand på godt 30 planter pr. m2. Optimalt skulle der have været 53 planter pr. m2, hvilket ville have givet en væsentlig tættere afgrøde.

Udfordringen er at holde den ren, så de planter der er, kan blive store og kraftige, hvilket vil kræve flere striglinger i en længere periode end normalt nødvendigt. Det medfører også, at et evt. udlæg af efterafgrøder, bliver etableret senere.

  

På billedet af rækkesået vårbyg, ses et godt resultat af blindstrigling og to gange radrensning.

Afgrøden var stort set ren, hvor der var radrenset og der var skubbet lidt jord ind imellem vårbyggen, som er med til at bekæmpe ukrudtet i rækken. Med denne sene radrensning, er vårbyggen i en god kondition til at gro fra efterfølgende kommende ukrudt.

 

For at lette renseprocessen ved at komme over afgrøderne mere end en gang, kan være, at bruge et slidt skær den første gang og bruge et nyt skær anden gang. Det slidte skær har ikke så let ved at tildække afgrøderne, som det nye skær og der kan dermed køres tidligere. Alternativt, kan der bruge et smalt skær første gang og et bredt skær anden gang.

Jonas Høeg, joh@oerd.dk, tlf. 51 35 71 46