Tidlig fremspiring af vårbyg

Vårbyg sået den 1. marts er spiret frem og står med det første blad og begyndende spiring af italiensk rajgræs, som skal være efterafgrøde. Der er intet ukrudt i marken.

Claus Østergaard, 2045 7465

Tidligt sået vårbyg kan på sandjord give højere udbytte og mindre ukrudt. I denne mark er der næsten intet ukrudt på vej, fordi jordtemperaturen ved såning var så lav, at spirehvilen på ukrudtsfrøene ikke er blevet brudt ved jordbehandlingen sidst i februar.

Alle forsøg viser, at tidlig såning giver en bedre buskning, et højere udbytte og større kerner end sen såning. Især hvis såningen trækkes til efter den 15. april, betyder det lavere udbytte i alle vårsæds- og bælgsædsarter.