Plant skov og læhegn for miljø og klima

Ansøgningsrunden for Tilskud til Læhegn og småbeplantninger, samt til skovplantning 2019 er åben fra 1. juli til og med 2. september. Inden der kan SØGES tilskud skal der foreligge en tilladelse fra kommunen til at plante, så det er nu processen skal startes.

Der kan opnås store miljø-, natur- og CO2-indbygnings fordele på Jeres ejendom, og hvis tilplantninger placeres hvor der er et ubekvemt hul eller hjørne eller et areal hvor det er svært at få et ordentligt udbytte, ja så er det jo win-win og god økologi.

Ordningerne er ret økonomisk attraktive:

Til læhegn og småbeplantninger er betingelserne: Tilskud på 60.000 kr./ha. Ingen Grundbetaling, men projektet skal kun opretholdes i 5 år. Krav om mekanisk renholdelse i 3 år.

Skovrejsning: Tilskud på 32.000 kr./ha + Grundbetaling uden bagkant (Arealet pålægges fredsskovspligt). Der prioriteres efter høj naturværdi.