Havde du regnet med at lægge dine græsmarker om 1. maj og lade køerne afgræsse dem i år?

Ny brancheaftaler omkring anvendelsen af græs, lucerne og proteinafgrøder fra arealer i første omlægningsår, kan have betydning for dig!

Der er kommet nye brancheaftaler omkring anvendelsen af græs, lucerne og proteinafgrøder fra arealer i første omlægningsår. Den nye aftale siger, at hvis du har en 1. års omlægningsmark der skal afgræsses, må køerne kun optage 20 % af deres daglige foderoptag på denne mark. Det er altså ikke længere 20 % omlægningsfoder om året, men om dagen.

Har du ligeledes regnet med at lægge græsmarkerne om pr. 1. maj, skal du skynde dig at få fat i din planteavlsrådgiver, da omlægningen skal være påbegyndt senest 17. april i år på lige fod med indsendelse af fællesskemaerne, det vil sige senest på onsdag.

I den nye aftale skriver de:

”Såfremt landmanden inddrager græs-, lucernearealer eller arealer med proteinafgrøder i deres første omlægnings år som afgræsningsareal eller til slæt inden for de af EU-reglerne givne muligheder for at lade det udgøre op til 20 % af foderrationen pr. dyr, skal landmanden opgøre andelen af foderet pr. dyr pr. dag (til forskel fra EU-reglerne, der laver en foderopgørelse som gns. pr. år). Marker med flerårige afgrøder skal være påbegyndt omlægning senest ved fællesskemafristen (i 2019, den 17. april), hvis afgrøderne skal indgå i den økologiske foderplan. I kravet ses der bort fra ekstensive permanente græsarealer, der har afgrødekoderne 250, 251, 252, 253, 254 og 256”

Økologi Rådgivning Danmark: T: 76602334, mail: info@oerd.dk