Frostskade i vinterraps

Tjek om frosten har skadet din raps.

I nogle områder af landet var der flere dage med hård nattefrost 5 – 7 grader. Flere marker i de hårdest ramte områder er i forskellig grad skadet. Skadesymptomer er nedbøjede stængler og flækninger på stængel. Svagt nedbøjede stængler retter sig op igen. Men enkeltplanter kan være så vævsskadede at de visner i stedet. Er der mange vil det desværre påvirke udbyttet. De kan danne nye skud fra basis.

Vinterraps er dog på lettere jordtyper afhængig af blive vandet hvis den skal danne nye skud.

billedet viser typiske svært skadede rapsplanter