Du behøver ikke skrive en roman!

Økologikontrollen vil acceptere, at du mundtligt forklarer rengøringsprocedurer for maskiner mv på bedriften

De nye procedurer for rengøring af maskiner på økologiske bedrifter i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion revurderes og der kommer en ny formulering. Økologen kan nu mundtligt oplyse ved kontrollen, hvordan forurening af de økologiske produkter forhindres – det behøver ikke være skriftligt.

Det er vi glade for, da det kan være vanskeligt at gætte sig til, hvor detaljeret en skriftlig redegørelse skal være. Men husk, at det handler også om maskinstationens praksis. Her kan det være klogt at have en aftale med dem.