Vekselhveden er kommet godt i gang

Vårhvede, der er sået i efteråret, ser ud til at være kommet godt fra start.

Michael Tersbøl, 51532711

Vekselhvede betyder bare, at vårhvede er konverteret til vinterhvede, og det ligner det også på fotoet. Det er i dette tilfælde sorten Haranda, der er sået ultimo oktober.

Afgrøden står ensartet med veludviklede grønne planter uden tegn på sygdomsangreb eller fremspiret ukrudt.

Det var det milde og tørre sen-efterår, der gav mulighed for at opnå et usædvanligt godt såbed, hvilket er forudsætningen for at så vårhvede om efteråret med et godt resultat. Den milde vinter har også gavnet afgrøden, men den skulle i øvrigt være hårdfør over for en normal vinter.

Vi forventer en tidligere høst med mulighed for efterafgrøde bagefter, et højere udbytte og et lavt ukrudtstryk i denne vekselhvede.