Mere biodiversitet på dine dyrkede økologiske marker

Du kan gøre livet bedre og øge artsrigdommen på den jord du dyrker. Det kan du gøre med ret enkle midler uden at komme i klemme i støttereglerne

Søren Lykke-Jensen, tlf: 20 18 48 13

Inden længe skal du i gang med at så nogle af dine marker til. Der er måske nogle kiler i marken eller der er andre steder langs hegn og skov, hvor dine afgrøder vil give ret lavt udbytte.

Disse steder kan du med stor fordel skære fra og etablere tiltag for vildtet, bierne og masser af andre insekter. Alt sammen noget der både giver dig en mere rationel markdrift og samtidig øger antallet af f.eks. nytteinsekter, der kan være med til at holde evt. skadedyr i dine afgrøder på et lavt niveau.

For at du overholder reglerne for støtte kan du i den enkelte mark etablere tiltag for faunaen med op til 10 % af arealet i den enkelte mark.

Bredde på det enkelte areal må højst være 10 meter og der skal være mindst 10 meter mellem de enkelte tiltag.

Hvis du laver såkaldte barjordstriber må de højst være 3 meter og laver du dem midt i en mark skal striben ligge op til andet plejetiltag. Såkaldte lærkepletter som er bar jord må højst være 100 m2 hver især

Laver du en insektvold må den højst være 0,5 meter høj

Det du kan gøre er:

• Langs yderste kanter langs hegn sår du med halv udsædsmængde

• Så en vildtstribe med vildtblanding eller etabler et spor med kortslået græs eller lad græsset stå urørt

• Lave en barjordstribe på højst 3 meter langs et hegn

• Lav en insektvold et sted i marken, som vender mod østlig- og vestlig retning

Se mere på disse sider

På faunastriber.dk er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet

http://www.faunastriber.dk/

Mad til bierne er en landsdækkende indsats, der for andet år i træk sætter fokus på sammenhængen mellem økologi og natur og økologiens betydning for bier og andre bestøvere. 250 økologiske landmænd inviteres med i projektet med blomsterstriber i de økologiske marker.

https://okologi.dk/landbrug/natur/mad-til-bierne-2019-tilmelding

Økologisk Landsforening har udgivet denne korte video:

Video: Giv plads til de vilde bier