Et tidligt markbesøg?

ØRD tilbyder et tidligt markbesøg, hvor vi kan tage temperaturen på marker og afgrøder her ved begyndende sæson.

Sidste års massive tørke sætter sig stadig sine spor. Måske er dine eftersåede kløvergræsmarker / -udlæg ok, måske er de ikke. Og hvad så?

Måske du har sået vinterrug tidligt i håb om mere efterslæt eller grønrug eller andet. ER det så en afgrøde, der er i form til at leve og producere videre i sæsonen?

ER det nu eller senere, der skal køres gylle på?

Er der tegn på manganmangel her efter den første tørre del af foråret?

Eller er der andre ting, der skal følges op på.

Læs mere om vores tilbud om forårsbesøg her:

https://oerd.dk/media/2475463/tidligt-foraarsbesoeg.pdf

Michael Tersbøl

51532711