Foråret nærmer sig – stankelben.

Angreb af stankelbenslarver overrasker de fleste. Undersøg for stankelben !

Hvordan er prognoserne i år for stankelbensangreb? Det kan der gættes på, - men ingen ved det!

Tørke – ja, men har du vandet? Hvor mange stankelbensmyg så du i august?

Undersøg de græsmarker, der skal omlægges. Test her om foråret vil vise, hvor mange larver, der har overvintret og det vil give et sikkert billede af risikoen for angreb.

Saltvandsmetoden er anvendelig. Søg - Stankelben - saltvandsmetode på You Tube.

Temperaturen skal helst have ligget mellem 5 – 10 grader i nogle dage og lidt længere efter hård frost.

Testen er mere sikker på overskyede dage. Tag en lommelygte med!

Start med at undersøge de områder, hvor du oftest har set angreb. Ofte tæt på lavninger, men ikke i vinteroversvømmede områder.

Findes der her i foråret rigtig mange 200– 500 larver pr. m2 bør det overvejes at lade græsset ligge og vente med omlægning. Der er meget stor risiko for altødelæggende skader med sikker tab af første udsæd.

Men også ved mere moderate angreb ved mere end 50 stankelben pr. m2 spredt over større dele af marken, er der risiko for betydende skader på korn.

Skal der sås roer udplantningsplanter efter græs er test af marken et must. Helt ned til 10 - 20 larver pr m2 kan gøre alvorlig skade på de få planter.

Der findes ingen gode løsninger- men ..

Meget varmt tørt vejr ved kornets fremspiring vil hindre larverne i at komme på jordoverfladen og det vil reducere skadebilledet betydeligt.

Store trækfugleflokke kan spise en del af larverne, hvis de kommer på det rigtige tidspunkt. Mågeflokke er gode og opholder de sig ofte på en græsmark, kan det være et tegn på stor larvebestand.

Tromling nævnes tit som en mulighed. Men der er forskellige erfaringer med det. Larverne søger væk fra fast jord og derfor ses ofte hjulspor og foragre med uskadt korn i marker med svær angreb.

Et gammelt råd er at tromle om natten når larverne er på jordoverfladen. Larverne har svært ved at komme ned i den fasttromlede jord og vil kunne udtørre på jordoverfladen af sollyset.

Sent såede afgrøder.
Vi kan se at majs, der bliver sået sent klarer sig nogenlunde igennem et angreb, hvilket skyldes at majs er en robust plante og den gror hurtig når temperaturen er til det.

Det er observeret, at skader bliver mindre i korn der er sået sent i april på nedpløjet græs. Ligesom de første meldinger om kraftige skader ofte er på tidligt sået korn. Men om det er generelt gældende vides ikke. Formodentlig har larvernes udviklingsstadie det pågældende år betydning.