Skærpelse af Brancheregler for kvæg

Fra 1. januar 2019 er det forbudt at aflive kalve systematisk

På bedrifter med igangværende sanering af Salmonella Dublin vil systematisk aflivning dog fortsat være tilladt. Muligheden gælder indtil 12 måneder efter salmonella status 1 er opnået i besætningen. Der skal opbevares dokumentation for bedriftens status på Salmonella Dublin, og dokumentation for, at bedriften er i gang med den obligatoriske sanering for Salmonella Dublin, f.eks. handlingsplan med faste arbejdsrutiner. Landbrugsstyrelsen kan indhente oplysninger om bedriftens besætning og saneringsprogram hos SEGES Husdyr Innovation