Foråret kommer snart, kalder marken?

Tøv lidt, vinteren kan endnu slå tilbage, tålmodighed er en dyd i situationen.

Den 1. februar må der igen køres husdyrgødning ud, men hvis du har kapacitet i gyllebeholderen, så afvent 2-4 uger, i år kan vi nok forvente godt føre i marken.

Hvis der er kvik i marken og du kan køre på den uden at gøre skade, så er det ud med skrælplov eller vingeskærsharve og den harve du kan trække kvikken op på overfladen med – nu, og frem til rettidigt tidspunkt for såning. Når der er skiftende frost og tø og måske længevarende barfrost, kan du gøre rigtig ondt på kvikken.

Hvad med flotte efterafgrøde, skal den nedmuldes nu? Det kommer an på:

Hvis det er græs eller en anden afgrøde med et højt C/N forhold (træstof-rig), ja så er det en god ide at nedmulde den en måneds tid før forventet såtidspunkt, så omsætningen kan startes og kvælstof være parat til afgrøden starter vækst.

Hvis det derimod er en af de spændende efterafgrøder med olieræddikke, hør, boghvede og bælgplanter, kan og bør nedmuldning vente til kort tid før såning.

Billedet er af en efterafgrøde der nedvisner her i januars frost og sne, den skal man ikke rode i før det er ved at være tid for såning.