Hvad skal være dit fokus i marken i 2019?

Måske skal du begynde at øve dig på at bruge mindre konventionel husdyrgødning.

Der arbejdes stadig på at nå frem til målsætningen om at bruge mindre konventionel husdyrgødning, den såkaldte ”udfasning”. Økologisk Landsforening og L&F Økologisektionen har nu et forslag klar, hvor det vigtigste punkt bliver, at der skal være mindst 25 % kvælstoffixerende hovedafgrøder i sædskiftet, for at der må importeres konventionel husdyrgødning. Til gengæld er der ikke derudover lagt op til voldsomme stramninger, men mon ikke det vil gibbe lidt i de planteavlere, der ikke har været så flittige med bælgplanteafgrøder indtil nu.

Det er ikke så skidt, at der nu bliver sat mere fokus på sædskiftet, og selvom det kan give udfordringer, er der også beregninger, der viser, at 20% kløvergræs i sædskiftet vil give så god en forbedring i merudbyttet i følgende afgrøder, at regnestykket går op, selv om man ikke kan sælge græsset. Der er normalt høstkrav og opfodrings/salgskrav til økologiske græsmarker, men hvis de kun ligger i ét år som grøngødning, frafaldes dette krav. Det vil dog være formålstjenligt at holde styr på kvik og andet godt ved at afpudse græsset mindst 4 gange, hvis det ikke kan sælges.

Formentlig vil ændringer først træde i kraft fra 2021.