Udegående kvæg om vinteren, vær opmærksom på deres velfærd

Nu er efteråret for alvor over os og vinteren er lige om hjørnet. Går dit kvæg ude nu og eventuelt hele vinteren er der nogle forhold du skal være opmærksom på. Det gælder læ- og ly forhold, foder og vand!

Søren Lykke-Jensen, Mobil 20 18 48 13

I følge dyreværnsloven skal udegående kvæg have adgang til læ og ly i perioden 1. december til 1. marts eller ved vinterlignede forhold. Desuden altid adgang til frisk og frostfrit drikkevand og foder.

Læ og ly skal forstås sådan, at kvæget skal have adgang til steder, der yder beskyttelse mod vejrliget. Det vil sige, at de skal kunne ligger tørt og beskyttet mod f.eks. regn og sne.

Under de fleste forhold er det nødvendigt at have læskur til dem. Alle dyr skal kunne ligge der samtidigt, og der skal være tør strøelse.

Kvæg i naturpleje med helårsgræsning kan være en undtagelse i forhold til kravet. Men ofte er det robuste kvægracer som f. eks. Galloway og Højlandskvæg, som har såkaldt underuld og kan klare meget regn og rusk. Men vær 100 % sikker på, de har adgang til forhold, der kan erstatte et læskur.

Adgang til frisk og frostfrit drikkevand kan være en udfordring. Enten rindende vand fra naturligt vandløb eller drikkekar, som kan holdes frostfrit.

Landbrugsstyrelsen har varslet, at der kommer fokus på forholdene for udegående dyr om vinteren i den kommende tid.