Svovl til malkekøer

Mineraler og vitaminer er vigtige for alle husdyr, og ikke mindst for de af vores husdyr der har en høj produktion. Mineraler og vitaminer indgår i et hav af livsfunktioner i organismen. Er der mangel på ét kan det gå meget ud over vigtige funktioner i dyret, med manglende produktion til følge.

Mineraler kan være meget varierende i græsensilage. Det er derfor vigtigt at kende indholdet. Specielt Svovl varierer meget fra 1. slæt til de øvrige slæt. Derfor er det afgørende at kende Svovlindholdet i 1. slæt. Svovl er byggesten i produktion af AAT i vommen. Mange af de aminosyrer mikroorganismerne producerer i vommen indeholder svovl. Derfor kan Svolunderskud være begrænsende for mængden af AAT som produceres i vommen.

Er der behov for ekstra Svovl, er der flere muligheder. Mineralblandingerne indeholder forskellige mængder. Af typemineralerne er det kun Type 1 der har et svovlindhold der kan løfte niveauet, hvis du har en ration der er i underkanten. Du kan også tilsætte Natriumsulfat, også kaldet Glaubersalt. Det nemmeste er hvis det kan klares med en Type 1. Er det ikke nok, må du i gang med Glaubersalt

Det anbefalede niveau for Svovl er min 2,0 gram/kg tørstof i totalrationen.

Har du ikke styr på mineralerne endnu, kan du måske nå at efterbestille analyserne på dit grovfoder. Eurofinns gemmer dine prøver et stykke tid.