Styr på 2019??

Mange laver et budget for deres forventede produktion. Det er om noget, for rigtig mange nødvendigt i år for at kigge ind i likviditeten for 2019 efter tørkens hærgen i 2018!

Med ganske få undtagelser, slipper ikke ret mange for påvirkning af sommeren 2018 og alle har allerede mærket påvirkningen på udgifterne, mere eller mindre. Det bedste værktøj til at bringe overblik er et velgennemarbejdet budget for 2019.

Som grundlag er det nødvendigt med en aktiv stillingtagen til næste års produktion i staldene og marken, det jo her indtægterne skabes. Det med at ”forlænge gulvet med brædder” gælder ikke længere. Tag nu aktiv stilling, sæt nogle realistiske og ambitiøse mål for produktionen i mark og stalde.

Start fra bunden, hvad skal jeg have i resultat? Er der plads til investeringer eller ikke?

Kan jeg frembringe produktionen billigere og mere rationel? Spørgsmålene er mange og de skal vendes NU.

Erik Andersen, Tlf. 20132119