Hvornår skal efterafgrøder nedmuldes?

For at få mest mulig effekt af efterafgrøde skal man kende dynamikken i frigørelsen af kvælstof for efterafgrøder. På sandjord skal man generelt vente så længe som muligt med at nedmulde efterafgrøder.

På arealer med stor risiko for udvaskning er det bedst at nedmulde om foråret, dvs. på sandjord og i det vestlige Danmark. Hvis det er kvælstofrige efterafgrøder som kløver m.m. er det også bedst at vente til foråret uanset hvor i landet man er. Det samme gælder, hvis næste afgrøde har et overfladisk rodsystem, som f.eks. kartofler og en række forskellige grøntsager (løg, porrer, salat).

Rent græs, som f.eks. pligtige efterafgrøder, på lerjord i det østlige Danmark, giver bedst virkning ved at blive nedmuldet tidligt på vinteren. Det skyldes, at det tager tid for omsætningen af græs at komme i gang, da det har et højere C/N forhold i forhold til kløver.

Pligtige efterafgrøder må man først nedmulde fra den 3. november i år, og det vil – som nævnt - være relevant på nedbørsfattige regioner med lerjord.

Michael Tersbøl

Mobil 51532711