Eliteafgræsnings-mødet 2018

Onsdag den 31/10 blev årets eliteafgræsningsmestre fundet. En spændende dag med oplæg om årets successer og fadæser, sammenhængen mellem afgræsning og ydelse eller mangel derpå, og spændende hegnsløsninger fra Poda hegn!

Har du været med i årets eliteafgræsning? Hvis ikke, skulle du tage og tilmelde dig eliteafgræsning 2019, så du kan komme med næste år.

Onsdag den 31/10, blev årets afsluttende møde for eliteafgræsning afholdt ved Vagn Post i Vorbasse. 35 var fremmødt til årets møde. På programmet var Hans Lund med de opnåede resultater fra eliteafgræsserne i denne sæson, samt uddeling af flotte præmier til dem, der havde fået mest græs i køerne i denne sæson. Solvejg Horst Petersen fortalte om årets fadæser og succeser, og Maike Brask havde fundet sammenhænge, eller vist at der ingen sammenhæng er mellem celletal og afgræsning samt ydelse og afgræsning. Dagen sluttede af med en demonstration og kort oplæg fra Sebastian Hedegård fra Poda Hegn. Han viste smarte løsninger på at sætte hegn i afgræsningssæsonen, hegn der også nemt kan flyttes og tages ned.

På trods af et år med tørke, og for nogle begrænsede muligheder for vanding, er det lykkedes eliteafgræsserne at få køerne ud at afgræsse. Græsoptagelsen ligger mellem 560,6 og 1662 kg ts/ko med et gennemsnit på 982 kg ts/ko. Udbyttet i græsmarken ligger mellem 2041 og 6327 kg ts/ha med et gennemsnit på 4693.

En af de fadæser, der blev diskuteret, var om man burde have ladet køerne være inde midt på dagen, hvor varmen var værst. Der var delte meninger og delte praktiseringsmetoder når vi kigger tilbage på afgræsningssæsonen 2018. En del af deltagerne havde haft succes med natafgræsning eller afgræsning tidlig morgen og om aftenen, hvor køerne er aktive og gerne æder græs, i stedet for at ligge i skyggen hele dagen. En anden ting, der blev diskuteret, er længden på græsset efter afgræsning. En for kort længde på græsset gør, at bladarealet bliver for lille, så genvæksten ikke sker så hurtigt, da der ikke er bladareal nok til fotosyntesen. Er græsset for langt, når køerne forlader marken, får de ikke nok ud af marken, og de vil, næste gang de kommer på marken, ikke bide græsset kortere end sidst, de var på marken.

Maike Brask havde set på, om der er sammenhæng mellem ydelse og afgræsning, celletal og afgræsning samt celletal og ydelse. Der er ingen sammenhæng mellem afgræsning og ydelse eller afgræsning og celletal, så I kan godt få gang i afgræsningen. Til gengæld, mod forventning, er der en negativ sammenhæng mellem ydelse og celletal. Det vil sige, at jo højere ydelse, jo lavere celletal, dette hænger sandsynligvis sammen med management. Denne tendens er også set af Seges på landsplan.

Kunne du tænke dig at vinde en lækker T-shirt næste år ved at have fokus på din afgræsning og dermed muligvis øge ydelsen, græsoptagelsen og udbyttet af din græsmark, så skynd dig at få fat i din kvægrådgiver fra ØkologiRådgivning Danmark og kom med i Eliteafgræsning i 2019.