Vekselhvede, måske et forsøg værd?

Der er udsædvanligt gode muligheder for at lave et godt såbed her i oktober. Fortsætter det tørre vejr kan det overvejes, at så vårhvede her sidst på efteråret. Konventionelle landsforsøg i 2017 gav et klart merudbytte (25-30%) ved såning i oktober eller november i stedet for det normalt anbefalede såtidspunkt i marts-april.
Foto: Lars Bonde Eriksen, Seges

Såtidsforsøg i konventionelt vårhvede ved Holeby på Lolland den 11. juli 2017. De grønne parceller i midten af billedet er sået i foråret og de lysere og tidligere modnende parceller i for- og baggrunden er sået i oktober – november 2016.

Vårhvede der sås sent efterår spirer inden væksten sættes i stå af kulde og korte dage. I denne tidlige fase er planten ret hårdfør i forhold til frost og vind. Men væksten går i gang igen tidligere end ved såning i foråret.

Forudsætningen for såning i det sene efterår er, at der kan laves et særdeles godt såbed og derfor er vekselhvede kun aktuelt på lune lokaliteter og veldrænet jord.

Fordele ved efterårssåning:

  • Ukrudts fremspiring i afgrøder sået sent efterår vil være meget minimal.
  • Der vil ikke forekomme aggressive vårsædsrelateret ukrudt arter som f.eks amsinkia, gul okseøje, agersennep og hankro.
  • Kraftigere planter.
  • Tidligere høst.
  • Højere udbyttepotentiale.

Ulemper/risici ved efterårssåning:

  • Udsæd er mere udsat for angreb af svampe med manglende spiring eller svage spirer til følge.
  • Udvintring ved opfrysning