Få vinterbyggen undersøgt for manganmangel.

Vinterbyg er blevet mere hyppig på økologiske marker. Vinterbyg er den art af vintersæd der oftest udvintrer. Manganmangel er ofte årsagen.

Udvintring kan være forårsaget af flere ting som kraftig vækst, sygdomsangreb og hård frost.

Den hyppigste årsag til udvintring af vinterbyg på især sandjord er manganmangel. Selv milde vintre kan vinterbyg dø væk i større områder i marker,der lider af manganmangel.

Erfaringen er også at manganmangel i netop vinterbyg er mere udtalt i forholdsvis tørre efterår, som netop her i 2018.

Om efteråret er manganmangel i korn sjælden mulig at erkende ved bladsymptomer. Hvorimod om foråret viser kornet, især vårbyg, hurtig tydelige manganmangelsymptomer.

Manganmangel kan diagnosticeres ved at udtage bladprøver – sidste fuldt udviklede blad jævnt fordelt.

Bladene testes for mangan på en mangantester – NN-esay55. Se billede.

 

Bemærk at manganmangel kan forebygges med mangansulfat.

Det kræver dog en konsulenterklæring. Spørg din planteavlskonsulent herom.

Manganmangel er blevet konstateret ved bladtest i flere marker i dette efterår . Det er tilladt at bruge den pulverbaserede mangansulfat eller Biomangan 170 Seco.