Skal køerne på stald nu?

Regn På Mark
5. oktober 2017

Landbrugsstyrelsen gør opmærksom på, at økologer må lade kvæg blive inde, hvis det regner meget.

I skrivende stund passeres 200 mm regn siden 1. september i Herning-området. Med så ekstreme nedbørsmængder vil afgræsning med malkekøer indebære en stor belastning af drivveje (se billede), ligesom dyrenes klove og lemmer også bliver sat på prøve.

Derfor er det yderst relevant, at Landbrugsstyrelsen har udsendt meddelelsen om, at det – af hensyn til dyrenes velfærd og græsmarkernes tilstand – er tilladt at have dyrene på stald.

Det er et krav, at det noteres og begrundes i logbogen. DMI´s hjemmeside har 2. oktober et kort over nedbørsmængder i september, der beskriver, hvor ekstremt meget, det har regnet i Vestjylland.

Tjek de græsmarker, hvor der går kreaturer, for optrædning. Vær især opmærksom på udlægsmarker.

Græsningssæsonen slutter – som bekendt – den 1. november. Hvis forholdene ændrer sig drastisk, så det igen er gunstigt at afgræsse i forhold til dyrevelfærd og græsmark – ja – så skal dyrene ud igen. Det er dog svært at forestille sig med den nuværende vejrsituation.

Året 2017 giver ekstra grund til at gennemtænke logistikken omkring afgræsning på den enkelte ejendom. Særligt udearealer omkring staldene og drivvejene er der grund til at have fokus på.

Kontakt for mere info

Christian Thormann Nielsen

Planterådgiver

Planterådgiver med mere end 30 års erfaring. Jeg har specialiseret mig inden for dyrkning og bevaring af kløvergræsmarker. Jeg lægger vægt på artsrigdommen i marken som omdrejningspunkt for en sund græsmark. Jeg har fokus på en sund bundlinje på bedriften, og arbejder gerne tværfagligt for at opnå det bedste resultat hos dig.

Specialer:

- Grovfoder og salgsafgrøder
- Produktionsøkonomi
- Jordfrugtbarhed
- Vanding

Luk (Esc)