Rødkløvergræs i rug - en femstjernet efterafgrøde

Kløvergræs Undersået
24. august 2017

En rødkløvergræs undersået i vinterrug om foråret fungerer stabilt og sikkert år efter år, viser praksis.

Rødkløvergræsset når at producere en stor grønmasse hen over efteråret til gavn for jorden. Op til 80 kg. kvælstof er målt som eftervirkning året efter i forsøg.

Netop i år med sen høst er efterafgrøder, der først skal sås og fremspire efter høst af hovedafgrøde, meget sårbare. Specielt i de køligere, nedbørsrige egne af landet, hvor høsten ofte bliver forsinket, bliver såningen sen og udbyttet mindre. I disse egne har efterafgrødemodeller, hvor efterafgrøde undersås samtidig med eller kort tid efter hovedafgrøden, en fordel. De er fremspirede og kan sætte fart på væksten med det samme, når hovedafgrøden er høstet. Udlæg af rødkløvergræs udsået tidlig i april i vinterrug har vist sig at være en meget robust model, der virker år efter år. Det fremspirede kløvergræs klarer sig godt i bunden af rugen. Rugen har hen over sommeren en ret åben vækst, der giver udlægget mulighed for at udvikle sig.

Flere og flere har taget de gode erfaringer til sig og anvender dem med succes.

I øjeblikket afprøver vi modellen i forsøg, hvor også eftervirkningen måles. De helt nye resultater viser, at kløverefterafgrøden har ”fanget” op til 80 kg. kvælstof målt som eftervirkning i en vårkornafgrøde.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)