Utilstrækkelig udfyldelse af Plantelogbogen

Du skal føre en logbog, der beskriver aktiviteterne på dine marker.

Logbogen skal altid være ajourført, og du skal opbevare den på bedriften i fem år.

Du kan have oplysningerne på papir eller elektronisk. Hvis du har oplysningerne elektronisk, skal du kunne printe dem ud i forbindelse med et kontrolbesøg.

Logbogen skal altid være ajourført og tilgængelig for Landbrugsstyrelsen i forbindelse med kontrol, og den skal være tydelig og overskuelig.

Logbogen skal indeholde oplysninger om:

  • Såtidspunkt, så du kan dokumentere afgrødens status på baggrund af omlægningsdato og høsttidspunkt.
  • Gødningsforbrug med type, udbringningsdatoer og mængder samt økologisk status af gødningen. Husk også f.eks. mangansprøjtning, hvis du har fået tilladelse til dette.
  • Brug af plantebeskyttelsesmidler. Dette er oftest kun relevant i grøntsager/frugt/bær, og du må selvfølgelig kun benytte midler godkendt til økologisk produktion. Du skal angive dato, produktnavn, behandlingsmetode, skadevolder og hvorfor, du vurderer, at den er til akut fare for afgrøden. Du kan benytte sprøjtejournalen, som du alligevel skal føre. Du kan se midler godkendt til økologisk produktion i Bilag 2 i Vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion. Sprøjtejournal indberettes senest 31. marts hvert år via Landbrugsindberetningen.
  • Høst af afgrøde. Du skal angive afgrøde, høstdato, høstet mængde samt økologisk status. Det gælder også grovfoder, hvor man ønsker udbyttet oplyst i FE/ha.

Du skal ikke notere foder, som dyrene selv henter på marken, men husk, at det for græsmarker er et krav, at de høstes med slæt eller afgræsning, hvis du skal modtage økologitilskud til dem.