Utilstrækkelig dokumentation for afgivelse eller modtagelse af kvælstof

Husdyrgødning

  • Du skal opbevare dokumentation hver gang, du modtager eller afgiver husdyrgødning. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om dato for overførsel, og hvem gødningen kommer fra/er afgivet til, gødningstype, mængde, kg total-N og den økologiske status. Dokumentation kan for eksempel være en underskrevet faktura, B1-skema eller kvittering på overført gødning.
  • Oplysningerne i bilaget om mængde og kvælstofindhold må ikke rettes efter, at gødningen er modtaget. Du skal kunne vise bilaget til Landbrugsstyrelsen straks efter, at du har modtaget gødningen.
  • Hvis dyr fra andre bedrifter afgræsser dine marker eller er opstaldet hos dig, er du modtager af deres gødning. Du skal derfor også have bilag på denne gødning.

Ikke-økologiske gødnings- og jordforbedringsmidler

Her kan for eksempel være tale om mangansulfat eller Øgro.

Hvis du tilfører ikke-økologiske gødnings- og jordforbedringsmidler, skal du dokumentere, hvorfor netop det middel, du vælger, er nødvendigt for din bedrift. Du kan se de tilladte midler i bilag 1 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Hvis midlet er optaget på bilag 1, og du samtidig kan dokumentere behovet, kan du bruge midlet, forudsat at brancheaftaler ikke foreskriver noget andet. Du kan se i bilag 1, hvilke oplysninger, der er tilstrækkelige til at begrunde behovet for de enkelte midler.