Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads af tilstrækkelig størrelse og tilstrækkelig tør strøelse

Alle hvilearealer skal være tørre og tilstrækkeligt bløde og store at ligge i. Det betyder, at

  • Sengebåse med madrasser over 8 cm tykkelse skal være strøet
  • Sengebåse uden blød bund skal have mindst 5 cm strøelse
  • Sengebåse til stor race er mindst 1,20 m brede og 2,45 m lange, dog 2,60 m mod væg
  • Sengebåse til jersey er mindst 1,10 m brede og 2,25 m lange, dog 2,45 m mod væg
  • Andre hvilearealer skal være strøet godt op og mindsteareal pr. dyr skal være opfyldt i forhold til økologivejledningen