Manglende indberetning af ændringer på bedriften

Du skal meddele væsentlige ændringer til Landbrugsstyrelsen. Det gælder for eksempel ændringer i forhold til tidligere indberettede oplysninger og ved erhvervelse af nye produktions-bygninger, og ændringer af afgrøder, større ændringer i husdyrholdet, ny husdyrart, mv.

Hvis du ikke indberetter væsentlige ændringer, vil det normalt medføre, at du ikke kan sælge dine produkter som økologiske.