Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regnskab for planteavlen

Du skal føre et regnskab med bilag på køb og salg af produkter. Det skal være ajourført, og du skal opbevare det på bedriften i fem år. Det skal til enhver tid være muligt for Landbrugsstyrelsen at få adgang til dine regnskaber.

Husk, at ”byttehandler” vanskeliggør dokumentation. Derfor bør der være salgs- og købsbilag på alt, selv om du i praksis f.eks. bytter halm for husdyrgødning. Du bør ikke angive en pris på 0 kr, især ikke, hvis det skal bruges som dokumentation for høst på et græsareal.

Oplysninger om alle indgående produkter (hjælpestoffer og råvarer):

  • Dato
  • Hvor produktet kommer fra
  • Produktets navn
  • Økologisk status
  • Mængde
  • Brugen af det

Oplysninger om alle udgående produkter (høstet afgrøde):

  • Dato
  • Produktets navn
  • Mængde
  • Modtagere

Gem indholdsdeklarationer fra sække og/eller frøposer sammen med regnskabet. Du skal være opmærksom på, at der er skærpede krav til regnskab ved samtidig drift.