Manglende anmeldelse, ansøgning eller tilladelse til at anvende ikke-økologiske frø mv.

Du skal altid have dokumentation på din bedrift for oprindelse samt status og behandling af frø, formeringsmateriale og udplantningsplanter. Det skal fremgå af dokumentationen, at ikke-økologiske frø er ubejdsede.

Som udgangspunkt skal du bruge økologisk materiale. I ”Den økologiske frødatabase”, Frødatabasen,  kan du se, om der er økologisk materiale til rådighed. Det vil fremgå, om der i en periode er givet generel dispensation til brug af ubejdset materiale.

  • Under særlige forhold kan der søges om individuel tilladelse. Hvis arten slet ikke findes i frødatabasen, skal der altid søges tilladelse. Hvis du har fået individuelle tilladelser til brug af ikke-økologisk frø eller formeringsmateriale, skal du opbevare tilladelserne på bedriften.
  • Har du indsendt en anmeldelse til Landbrugsstyrelsen om brug af ikke-økologisk frø eller formeringsmateriale, bør du have en kopi af anmeldelsen liggende på bedriften.
  • Hvis du bruger ikke-økologisk frø, skal du opbevare en kopi af ordrebekræftelsen med fastlagt leveringstidspunkt. Dermed kan du dokumentere, at du har bestilt og fået leveret på et tidspunkt, hvor der ikke var økologisk frø på markedet. Husk, at overskydende ikke-økologisk udsæd ikke kan bruges året efter, hvis der er kommet økologisk udsæd på markedet.
  • Hvis du bruger ikke-økologisk frø til produktion af fremavl, skal du have en skriftlig fremavlsaftale fra firmaet liggende på bedriften. Hvis fremavlen er til eget brug, skal du anmelde det til Landbrugsstyrelsen på blanketten: ”Anmeldelse af brug af ikke-økologiske frø, udsæd og vegetativt formeringsmateriale til produktion af hjemmeproduceret udsæd”.