Manglende årlig indberetning

Du skal hvert indberette oplysninger i Fællesskemaet om din produktion, også selv om du ikke søger tilskud:

  • Din planteproduktion i den løbende vækstsæson, herunder om marker, afgrøder og omlægningstidspunkt.
  • Græsningsret hos andre landmænd
  • Din husdyrproduktion i kalenderåret, herunder husdyrarter og forventet antal. Det gælder også husdyrhold til eget brug. Desuden angives omlægningsdato for besætningen.
  • Placering af og antal bistader.
  • Om der er pakkeri, vejbod eller gårdbutik tilknyttet, og om der er væksthusproduktion på bedriften.

Hvis du ikke foretager din indberetning i Fællesskemaet, eller hvis du indberetter for sent, modtager du ikke din økologierklæring, og du kan risikere at miste din autorisation.