Ikke adgang til tilstrækkelig græsning

Alle dyr over fire mdr. skal på græs i perioden 15. april til 1. november.

Det er vigtigt, at du afsætter tilstrækkeligt afgræsningsareal. Til malkekøer er kravet mindst 0,1 ha frem til 31. juli, hvorefter kravet er 0,2 ha pr. ko. Du skal undgå, at græsarealerne bliver overgræsset eller optrådt. Du må gerne tildele supplerende foder. Det er tilladt at lade goldkøer afgræsse arealer med mindre udbytte eller mindre arealer for at forebygge sundhedsmæssige problemer. Græsningsarealer til kvier skal du gennem græsningsperioden tilpasse efter deres foderbehov.