Andre emner - kvæg

Ud over ovenstående er der i enkelte tilfælde konstateret fejl på følgende områder:

  • Utilstrækkeligt antal og for små sengebåse
  • Utilstrækkelig hensyntagen til enkeltdyr
  • Utilstrækkeligt med ly og læ i vinterperioden
  • Manglende indsættelse i sygeboks/for mange dyr i sygeboks
  • Manglende genomlægning efter start på 4. behandling
  • Ikke let adgang til foderplads
  • Opstaldning under uhygiejniske forhold
  • Kalve opstaldet uden at kunne se og røre hinanden