Andre emner

Der er mange andre emner, der er konstateret fejl på enkelte steder:

 • Manglende indberetning af leje/udleje af bygninger
 • Manglende skel til ikke – økologisk mark
 • Afgrøder eller udsæd solgt med forkert status
 • Manglende indberetning af producentskifte
 • Overskridelse af tilladt mængde ikke-økologisk gødning
 • Manglende dokumentation for afgræsning med ikke-økologiske dyr
 • Der opbevares ikke tilladte produkter til planteproduktionen
 • Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på ikke-produktionsarealer
 • Vinddrift af plantebeskyttelsesmidler fra naboareal
 • Manglende indberetning af tilgang af arealer
 • Utilstrækkelig gødningsopgørelse
 • Krav til forvaltningen af biavlsenheder i bestøvningsøjemed er ikke overholdt