Alle marker er ikke under omlægning eller planlagt omlagt

I forbindelse med autorisationsansøgningen angiver du omlægningsdato for alle marker.

Hele bedriften skal være omlagt inden udgangen af det 4. kalenderår efter omlægningsdatoen.

Hvis du ikke omlægger alle marker på en gang, skal du i denne periode være opmærksom på, at der ikke forekommer parallelavl; der må altså ikke være samme afgrøde på ikke-økologiske marker som på økologiske og marker under omlægning.

I årets fællesskema skal alle ejendommens marker indberettes, også selv om du ikke søger støtte til dem, og der skal angives en planlagt omlægningsdato for hver. Marker, der tilgår bedriften efter udgangen af det 4. kalenderår, skal omlægges straks ved overtagelsen. Nye arealer skal altid anmeldes til Landbrugsstyrelsen, da de jo skal kontrolleres sammen med resten af bedriften. Et nyt areal kan tidligst omlægges den dag, anmeldelsen sendes. Hvis du overtager økologiske marker, sørg da for, at der bliver indsendt et producentskifte, og indsæt heri korrekt omlægningstidspunkt for markerne.