Ændring af omlægningstidspunktet

Husk som ny økolog, at det omlægningstidspunkt, du har angivet i din autorisationsansøgning, skal svare til det tidspunkt, der angives i Fællesskemaet. Hvis du i god tid inden den planlagte dato anmoder Landbrugsstyrelsen om, at du ønsker det ændret, kan der dog være mulighed herfor.

Hvis du får ny konventionel jord ind efter udløbet af de første fire år efter opstarten som økolog, skal omlægningsdatoen være lig overtagelsesdatoen (straksomlægning).

Nye marker skal altid anmeldes til Landbrugsstyrelsen senest ved overtagelsen. Se også punktet 'Alle marker er ikke under omlægning eller planlagt omlagt'.