Undgå fejl i økologikontrollen

Der er mange regler at finde rundt i, og overtrædelser kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte økolog og for økologiens troværdighed.

Denne guide er udformet for at hjælpe økologiske landmand med at undgå fejl og overtrædelser af økologireglerne. Vi har udvalgt emner/regler, vi som rådgivere oplever, jævnligt bliver overset, glemt eller på anden måde fører til fejl og anmærkninger. Listen er ikke udtømmende og er tænkt som et supplement til Vejledningen.

Brug guiden og kontakt i øvrigt din rådgiver, hvis du er i tvivl om noget.

 

Overtrædelse af økologireglerne kan i alvorlige eller gentagne tilfælde give bøder men også betyde, at et produkt nedklassificeres og ikke kan sælges som økologisk eller, at dyr eller arealer igen skal omlægges for at opnå økologisk status.

Mange overtrædelser vedrører 'papirarbejdet'. Det kan være manglende bilag, manglende indberetninger eller manglende ansøgning, fx om brug af ikke-økologiske udsæd og frø. Vær derfor omhyggelig med logbøger og bilag i hverdagen.

Læs også Søren Lykke-Jensens artikel Klar til kontrol på kvægbedriften.

Pressemeddelelse: ØRD: Overtrædelser kan undgås.

Planteavl

Kvæg

Generelt