Produkter

Her finder du en liste over de rådgivningsprodukter, som ØkologiRådgivning Danmark tilbyder.

Erfa-grupper

Hvert år udbyder ØRD en række erfa-grupper, som giver ny inspiration til den daglige drift. Møderne ledes af en rådgiver og er korte og effektive med udgangspunkt i mark eller stald. Du udveksler erfaringer med andre økologiske landmænd og får den nyeste viden med hjem. Grupperne sammensættes efter deltagernes interesser, og emnerne kan være mere eller mindre specialiserede.

Der kan være mulighed for at søge AMU-tilskud.

Kan du samle 4-6 landmænd om et emne, kan vi også skræddersy en erfa-gruppe til jer.

Se aktuelle ERFA-grupper i menuen til venstre eller klik her.

Elitegrovfoder

I ØRD Elitegrovfoder samarbejder landmand, planterådgiver og kvægrådgiver om at lave det bedste grovfoder til bedriftens malkekøer. Rådgivningsforløbet veksler mellem individuelle besøg og fælles forløb for flere deltagere. Emnerne er bl.a. slætstrategier, kvalitet, næringsstoffer/svovlmangel i græs, beslutningsstøtte og analyser af græs og majs.

Eliteafgræsning

Afgræsning er den billigste måde at fodre køerne på, hvis man gør det klogt. Nogle kalder det en kunst, men i så fald er det en kunst, man med øvelse og rådgivning kan gøre til et håndværk. ØRD Eliteafgræsning er et rådgivningstilbud med skarpt fokus på at øge græsoptaget uden at gå på kompromis med mælkeydelsen. Erfarne rådgivere giver sparring individuelt eller i grupper, så du kan give den max græs og forbedre økonomien i din mælkeproduktion.

Elitekalve

ØRD Elitekalve er rådgivning, der har fokus på trivsel og tilvækst hos små kalve, der skal på græs første gang. Mange økologer oplever, at det er en svær overgang for kalvene, som måske bliver sat tilbage i vækst, bliver utrivelige eller ligefrem dør. Det er et dårligt udgangspunkt for dyr, der skal blive til højtydende og robuste malkekøer. Elitekalve er rådgivning i grupper eller individuelt, hvor målebåndet altid er i lommen, så du ved, at kalvene vokser.

Markvandringer og grøftekantsmøder

I vækstsæsonen inviterer vi til markvandringer om aktuelle emner. Hold øje i dagspressen og her på hjemmesiden, hvor vi annoncerer aktuelle arrangementer. Markvandringer er som regel gratis og foregår nogle gange med kort varsel, fordi spændende muligheder opstår. Så mødes vi i grøftekanten og ser, hvad der sker.

Markbesøg

Vi er opdateret på markedsforhold og priser og rådgiver om sortsvalg, frøavl, brødkorn og glutenfri specialafgrøder, jordbehandling og intelligent brug af efterafgrøder. Gødning er et økologisk kapitel for sig - vi har fokus på grøngødning, recirkulering, alternative gødninger og kompostering. Ring til os, hvis du har specifikke spørgsmål eller problemer i marken, du ønsker sparring omkring. Vi yder planteavlsrådgivning på timebasis, men kan også indgå en rådgivningsaftale for hele sæsonen.

Kvægrådgivning

Vi rådgiver om økonomisk og økologisk fodring i hele kæden fra mark til mælk. Vi opmåler grovfoderlagre, udtager analyser og optimerer foderplaner til alle dyregrupper. Vi udarbejder grundlaget for tekniske budgetter og er din faglige sparringspartner, når det gælder fodringsstrategier, staldindretning, velfærd og sundhed. Vores specialer er desuden afgræsning, græsmarkstyring, hø og høtørring, tværfaglig grovfoderrådgivning og produktionsbudgetter. Vi yder kvægrådgivning på timebasis, men kan også indgå en rådgivningsaftale for en sæson.

Biogasrådgivning

Kontakt vores ekspert i biogas, hvis du overvejer at etablere et gårdanlæg eller fællesanlæg sammen med andre ejere. ØRD kan tilbyde at udarbejde biomasseplaner, driftsbudgetter og forretningsplaner, vurdere tilbud og rådgive om anlægstyper. Vi er opdateret på økologiregler om biogas og kan gennem vores store netværk guide dig videre til relevante aktører på markedet.

Du kan også få rådgivning om regler, sædskifte- og gødningsoptimering, hvis du ønsker at levere biomasse eller modtage gødning fra et biogasanlæg.

Klimahandlingsplaner

ØkologiRådgivning Danmark har etableret et klima-team med fire rådgivere, der tilbyder en rådgivningspakke til økologiske mælkeproducenter, der vil i front på klimaområdet. Værktøjet hedder Klimahandlingsplaner, og rådgivningen indeholder et grundigt bedriftsbesøg med en beregning af den nuværende klimabelastning fordelt på kilder, rådgivning om klimatiltag, en handlingsplan med konkrete forslag og en beregning af effekten. Det er muligt at tilkøbe opfølgning på handlingsplanen i form af rådgivningsbesøg eller klima-staldskole. Klimahandlingsplaner udarbejdes i samarbejde med Økologisk Landsforening, og der gives rabat til medlemmer heraf.

Omlægningstjek

Nye økologer kan begynde her. Vil du vide, om din bedrift egner sig til økologisk drift, er det en god ide at få et omlægningstjek. En fagkonsulent besøger din bedrift og gennemgår potentialer og eventuelle barrierer i forbindelse med omlægning. Et omlægningstjek er i nogle tilfælde gratis og omfatter gennemgang af marker og bygninger, orientering om regler, tilskud og afsætningsmuligheder, drøftelse af produktionsmuligheder og evt. -ændringer samt en tidsplan for omlægning.

Autorisationsansøgning og omlægningsrådgivning

Vil du omlægge til økologisk drift, skal du udarbejde en omlægningsplan, der skal underskrives af en autoriseret økologikonsulent. ØRDs konsulenter er autoriserede og kan hjælpe med både omlægningsplaner og autorisationsansøgningen, der er forudsætningen for at drive økologisk landbrug, søge økologistøtte og afsætte økologiske produkter.

Mark- og gødningsplaner

Vi kan hjælpe med at udarbejde de lovpligtige mark- og gødningsplaner. Men god planlægning er også din mulighed for at optimere markdriften, så du får mest muligt ud af ressourcerne. En god markplan er nøglen til at løse mange udfordringer i økologisk planteavl: frugtbarhed, ukrudt, udbytter og natur- og klimahensyn. Allerede i efteråret begynder vi at lave mark- og gødningsplaner for det kommende år. Henvend dig i god tid, hvis du ønsker hjælp til opgaven.

Fællesskema, grundbetaling og grøn støtte

Vi klarer papirarbejdet for dig, når du skal søge grundbetaling og økologistøtte til dine marker. Vi har styr på reglerne, på betalingsrettigheder og producentskifter, på miljøordninger og alt det, der står med småt.

Se vores prisliste.