Kartoffelfaglig dag

Fra 19/08 kl. 09:30 - Til 19/08 kl. 14:00

Adresse:
Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram
Kontaktperson:
Kom og se kartoffelmarkerne på Gram Slots landbrug og bliv kartoffelfagligt opdateret på økologiske kartoffelsorter, dyrkning, start- og eftergødskning, sortsoversigter, afsætningskvalitet, klimaspørgsmål og de gode fortællinger til køkkener og forbrugere ved afsætning af økologiske spisekartofler. Mød dit netværk fra hele værdikæden af kartoffelproducenter, -grossister og -aftagere til en dag, der sætter fokus på at sikre topkvalitet i danske økologiske spisekartofler.

Program

09.30 – 10.00: Velkomst og kaffe/brød

10.00: Kørsel til værkstedsarealer

10.15: Besøg i kartoffelmarkerne ved Gram Slot, med afprøvning af to bejdsemidler, Serande og Proradix. Vi tager kartofler op og ser på svampeangreb og kvalitet. 

11.30 - 12.00: Frokost

12.00: Erfaringer og foreløbige resultater fra afprøvning af bejdsemidler og forsøg med placeret startgødning og eftergødskning med Øgro og Feritikal på Gram Slot og Engesvang Økologi v/Kjeld Forsom, Økologi Rådgivning Danmark.

12.40: Afprøvning af 15 potentielle økologiske sorter i 2020 v/Ruth Madsen, Danespo

13.10: Klimakartofler, sortsoversigt og fortællingen til køkkener og forbrugere om de gode økologiske kartofler v/ Torben Blok og Anton Rasmussen, Økologisk Landsforening.

14.00: Tak for i dag!

Pris og tilmelding

Det er gratis at deltage. Der er begrænset antal pladser, som tilbydes efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding nødvendig senest 17. august kl 12.00 her:

Kartoffelfaglig dag
Navn *
Virksomhed *
Adresse *
Postnummer og by *
Telefonnummer *
E-mail-adresse *

Topkvalitet i Økologiske Spisekartofler

Arrangementet afholdes i projektet Topkvalitet i Økologiske Spisekartofler, som støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Kartoffelafgiftsfonden.