Workshop III: Naturkvæg og kriterier for græsfodret kødproduktion

Fremtidens oksekød skal produceres på en måde, der på samme tid tager hensyn til klima, natur, dyrevelfærd, jordressourcen, landdistriktsudviklingen og produktets værdi som fødevare. Innovationscenter for Økologisk Landbrug deltager i 2021 i tre oksekødsprojekter, der arbejder med denne opgave, og gennem tre regionale møder/workshops inviterer vi alle med interesse for ekstensiv og græsbaseret oksekødsproduktion til at give deres bidrag til debatten.

Gennem oplæg, gruppearbejde og fremvisning af værternes egne kvæghold former vi sammen argumentationen for fremtidens oksekød og undersøger muligheden for et tilhørende græskødskoncept.

Projektresultaterne præsenteres på en fælles afslutningskonference, der afholdes på Den Gamle Stald, Gl. Estrup, tirsdag den 14. december 2021.

Program

09.30 - 10.00 Ankomst og kaffe

10.00 - 11.30 Oplæg og introduktion til workshops

  • Velkomst og formål med dagen
  • Klimaregnskabet for ekstensiv græsbaseret oksekødsproduktion. v. Julie Cherono Henriksen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.
  • Hvad kan lokal græskødsproduktion betyde for landdistriktsudviklingen? v. Lone Andreasen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

11.30 - 12.30 Frokost v. Livø Kro og mulighed for netværk

12.30 - 14.30 Workshop - introduktion v. Bent Rasmussen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

  • Temaer til diskussion: Klima, dyrevelfærd, natur, ressource, landdistrikt, produkt

14.30 – 15.30 Livø Avlsgaard – Samspillet mellem ekstensiv landbrugsproduktion og turisme v. Karsten Kjærgaard

15.30 - 16.00 Opsamling og tak for i dag

Arrangeret i projekterne Naturkvæg, Den uundværlige Ø-ko og GrOBEat

Tid

1. december 2021

Kl. 9.30 - 16.00

Lokation

Livø Avlsgaard
9681 Ranum

Arrangør

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Pris

Gratis, men tilmelding er nødvendig senest 24. november pga. begrænset deltagerantal.

Kontakt

Bent Rasmussen
Økologikonsulent/Projektleder
E-mail: beor@icoel.dk og 61435129

Transport til Livø

Der organiseres særlig færgetransport ifm. mødet. Yderligere information følger til tilmeldte.

Tilmelding

Foel
Gudp
Kvaegafgiftsfonden
Maelkeafgiftsfonden
Luk (Esc)