Tema: Udvikling af økologisk landbrugsproduktion

En fortsat stærk økologisk landbrugsproduktion i Danmark, kræver udvikling af produktionsmetoderne. Troværdighed og tillid er indbygget i økologien. takt med at vi bliver dygtigere, skal de udfordringer, vi giver os selv, justeres, så vi fortsat kan honorere egne og andres krav og forventninger.

På denne temadag drøfter vi udfordringer og løsninger, og du får mulighed for at omsætte tiltag til ændringer i din virksomhed!

Målgruppe

Temadagen er for såvel nye, som erfarne økologiske landmænd, som er motiveret til at udvikle den økologiske landbrugsproduktion.

Udbytte

Du får overblik over de nye krav omkring sædskifte og husdyrgødning, som økologerne ser frem mod fra 2022 og 2023. Vi tager en snak om udfordringerne og giver dig reelle løsningsforslag, som du kan bruge på din bedrift.

09.30 Kaffen er serveret

10.00 Velkomst, præsentation og dagens program
v/ Claus Østergaard, ØkologiRådgivning Danmark og Birgit Ingvorsen, SEGES Økologi Innovation

10.15 Introduktion med fokus på sektorstrategi og særligt fokus på indfasnings- og udfasningsmodellen
Der er behov for at vise, at økologi tager ansvar og viser handling på nogle af de områder, der i mange år er blevet betragtet som økologiens ”ømme tæer”. Konventionel husdyrgødning skal gradvist erstattes af bedre sædskifter og import af recirkulerede næringsstoffer. Konventionel halm til strøelse, skal gradvist erstattes af økologisk halm. Dette punkt skal vise muligheder og diskutere forskellige løsningsforslag.

v/ Esben Møller, medlem af sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Økologi

Pause

11.30 Næringsstoffer til økologer
Flere og flere produkter bliver, via Økologireglernes bilag 1 om tilladte gødningsmidler, tilgængelige for økologerne. Øget tilgængelighed bliver kun til ny adfærd, hvis næringsstofprofil, logistik og økonomi går op i en højere enhed. Vi vil i dag høre mere om produktet Ø-GRO.

v/ Henrik Stubager, DAKA

12.00 Frokost: sandwich og øl/vand

12.45 Økologivejledning, anbefalinger og regler

Det, der sker på regelområdet i disse år, har stor indflydelse for de måder, der drives landbrug på - både konventionelt og økologisk. Vi kommer med en status på, hvad der nu gælder og nogle bud på, hvordan man kan få det økologiske sædskifte til at hænge sammen.

Derefter er der plads til diskussion.

v/ Birgit Ingvorsen, SEGES Økologi Innovation

13.45 Opsamling, evaluering og afrunding

v/ Claus Østergaard, ØkologiRådgivning Danmark og Birgit Ingvorsen, SEGES Økologi Innovation

14.00 Tak for i dag

Tid:

13/10 kl. 10-14

Pris og tilmelding:

Det er gratis at deltage. Fonden for økologisk Landbrug finansierer dagen.

Tilmelding til Linda Sølbech Kristensen pr. telefon 76 60 24 61 eller lkr@oerd.dk med navn, adresse, e-mail og telefonnr.

Adresse:
ØkologiRådgivning Danmark, Nupark 47, 7500 Holstebro

Kontakt:

Birgit Ingvorsen, Landskonsulent, Innovationscenter for Økologisk Landbrug. bii@seges.dk tlf. 2374 3798

Claus Østergaard, ØkologiRådgivning Danmark, cos@oerd.dk tlf. 2045 7465

Arrangør:

ØkologiRådgivning Danmark og SEGES

Luk (Esc)