Arrangementet er afsluttet.

STORE RAPSDAG

Rigtig mange rapsmarker ser rigtig godt ud på nuværende tidspunkt og med udsigt til en god avl, går vi en ”gylden” fremtid i møde. Det lune efterår har dog nogle steder betydet, at rapsen er blevet meget kraftig, hvilket efterfølgende har givet frostskader i løbet af vinteren. Andre steder ser vi også kraftige skader efter krondyr, som over de sidste år har kostet flere marker. Det er vigtigt at få vurderet rapsmarkerne inden udgangen af marts, så en alternativ afgrøde kan etableres rettidigt.

Vi sætter fokus på netop dine rapsarealer og har afsat tirsdag den 21. marts til at lave markbesøg hos alle rapsavlere, der har lyst til at få en frisk vurdering af planterne.

Du kan se planterådgiver Mads Juul fortælle om en god rapsmark her - Se videoen på Facebook her.

Ved markbesøget vil vi også se på angreb af rapsjordloppe. Desuden ser vi på ukrudt og vurderer, om der f.eks. skal laves en radrensning mere. Derudover følger vi op på gødningsplanen for den enkelte mark.

Med de nuværende priser på foderkorn vil en rapsmark med ca. 1.300 kg. frø pr. ha. i udbytte være bedre end ompløjning. Har man erfaring for udbytter i vårsæd over 40 hkg./ha, skal rapsudbyttet være over 1.500 kg./ha.

Du kan bestille et markbesøg ved Linda Kristensen på mail: lkr@oerd.dk eller tlf. 76 60 24 61. Du vil derefter få en opringning fra den konsulent, som kommer på markbesøg. Så kan I aftale tid og sted.

Se grafisk invitation

Tid

21. marts 2023

Kl. 7.00 til ca. 19.00

Lokation

Danmark

Rutevejledning

Arrangør

ØkologiRådgivning Danmark

Pris

Du betaler for markbesøg

Pris og tilmelding:

Tilmeld senest 20/3 til Linda Sølbech Kristensen på lkr@oerd.dk eller 76 60 24 61

Kontakt:

Ved faglige spørgsmål, kontakt Mads Juul, tlf. 29 62 73 29

Luk (Esc)