Efterafgrøder på Tåsinge

Kom til Tåsinge og se, hvordan efterafgrøder kan implementeres på forskellige måder i et grøntsagssædskifte med fokus på at øge kulstofinputtet til jorden.

I demoen er der både etableret efterafgrøder under en stående afgrøde, efter høst af en afgrøde, mellem bedene og i forager.

Program

14.00 - 14.15 Ankomst – kaffe/te og kage

Velkomst og intro – v/ Malene Kræfting, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

14.15 - 15.00 Efterafgrøder i et grøntsagssædskifte – muligheder og begrænsninger – v/ Richard de Visser, HortiAdvice

Udbytte af efterafgrøder. Hvor meget øges kulstofinputtet til jorden? Hvor gode er efterafgrøder til at holde på næringsstoffer, og hvad koster det? – v/ Mads Juul, ØkologiRådgivning Danmark

15.00 - 16.00 Vi kører ud og ser demoparcellerne og drøfter praktiske erfaringer med etablering og høst.

Tid

14. oktober 2021

14-16

Lokation

Skiftekær Økologi
Søren Lolks Vej 2
5700 Svendborg

Arrangør

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Pris

Gratis

Tilmelding er ikke nødvendigt.

Kontaktperson

Malene Kræfting, mobil 30 62 58 52 eller malk@icoel.dk.

Arrangeres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug i samarbejde med HortiAdvice og ØkologiRådgivning Danmark.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Hortiadvice
Oekologiraadgivning Danmark
Produktionsafgiftsfonden
Luk (Esc)