Kraftige efterafgrøder i Nordjylland

Efterafgrøder har potentiale til at øge jordens frugtbarhed, bidrage med tiltrængt kvælstof samt fastholde næringsstoffer i sædskiftet. Men effektive efterafgrøder kræver kraftige efterafgrøder. Derfor inviterer Innovationscenter for økologisk landbrug til markdag i projektet Kraftige efterafgrøder, hvor vi ser på årets forsøg hos økologisk landmand, Peter Sørensen, i Farsø. Her bliver der god mulighed for at snakke jord, blandinger, etbaleringsmetoder og -tidspunkter samt økonomi.

Forsøget er opdelt i blandinger med kvælstoffokus og blandinger med kulstoffokus. For hver hovedgruppe har vi undersøgt effekten af tidlig såning, enten som udlæg eller efter skårlægning, sammenlignet med såning efter almindelig høst.

Program

10.00 Ankomst og kaffe

10.15 Velkomst og intro v/ projektleder Malte Nybo Andersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug & økologisk landmand, Peter Sørensen

10.30 Nye og spændende arter v/ projektleder Malte Nybo Andersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

10.45 Etableringsmetoder og -tidspunkter v/ planterådgiver Mads Juul, ØkologiRådgivning Danmark

11.00 Markvandring i årets forsøg v/ projektleder Malte Nybo Andersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

12.00 Tak for i dag

Tid

2. november 2021

10:00 - 12:00

Lokation

Peter Sørensen
Hesselvej 65
9640 Farsø

Arrangør

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Pris og tilmelding

Arrangementet er gratis – dog er tilmelding nødvendig.

Arrangør

Markdagen er arrangeret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug i projektet Kraftige efterafgrøder.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

Kontaktperson

Dennis Weigelt Pedersen
Projektleder
dewp@icoel.dk / +45 41 90 20 12

Tilmelding

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)