Sådan kommer du rodukrudt til livs uden kemi

For økologer er det meget vigtigt at vurdere rodukrudt-situationen - og fastlægge hvor det er nødvendigt at bekæmpe rodukrudt i forhold til næste års afgrøder.

Høsten er ved at være overstået, og det er tid at se fremad mod næste år.

Hvor skal næste års afgrøder placeres? For økologer er det vigtigt at vurdere rodukrudt-situationen. Hvor er det nødvendigt at bekæmpe rodukrudt i forhold til næste års afgrøder?

HVOR SKAL DER SÆTTES IND?

Marker, hvor planen er bælgsæd i 2023, skal være fri for rodukrudt.

Mange har erfaret, at kvik virkelig kan opformeres og trykke en bælgsædsafgrøde. En voldsom opformering af kvik nødvendiggør ofte en kvikbekæmpelse lige efter bælgsæd. Dette vil dog medføre et tab af kvælstof.

Andre afgrøder, som eksempelvis kartofler, roer og andre højværdiafgrøder, hvor rodukrudt kan medføre store tab, skal også prioriteres.

Hvor stor forfrugtsværdi, i form af kvælstof, er der opbygget? Skal man satse på en konkurrencestærk kornafgrøde og vente til året efter med rodukrudtsbekæmpelse for at undgå tab af kvælstof?

Læs Kjeld Forsoms artikel i Landbrugsavisen her

Svinemaelk I Aerter Beskaaret
Luk (Esc)