Har du styr på tvillingedrægtigheder?

Sortbroget Ko Med Kalv Kmn (6)

FAGLIGT TALT: En god og rolig kælvning mindsker risikoen væsentligt for en tilbageholdt efterbyrd. Samtidig øges koens chancer for en god opstart af laktationen.

Af Birgitte Høyer, kvægrådgiver

Der kommer mere og mere fokus på tvillingefødsler, da tvillinger oftest medfører tab i driften. Fra simherd-beregninger anslås tabet pr. tvillingedrægtighed at være ca. 1.800 kr. fordelt på større risiko for abort, mindre værdi af fuldbårne kalve, koens ydelsesfald og større risiko for udsætning.

Så hvad kan man gøre?

Først og fremmest kræver muligheden for handling, at man har en viden om koens drægtighed. Det vil sige, at man ved drægtighedsundersøgelser bruger en scanner. Der skal scannes første gang som ved normalt første drægtighedstjek 35-42 dage efter inseminering. Finder man her en tvillingedrægtighed, bør man scanne koen igen ved dag 60 i drægtigheden, da det kan ske, at hun har tabt det ene embryon. Er der fortsat tvillinger hér, ender en normal drægtighed enten i abort eller kælvning af to kalve. Der er dog 20-25 procents chance for abort mellem dag 60 og dag 260 i tvillingedrægtigheden.

Det er for nyligt blevet muligt at registrere en tvillingedrægtighed i DMS. Det er er en stor fordel, da det så er blevet væsentligt lettere at hjælpe koen godt på vej, for en fuldbåren tvillingedrægtighed er oftest kortere end en normal drægtighed. Det tager DMS højde for og vil derfor rykke hendes forventede kælvning frem. Ligeledes vil hendes forventede goldningsdato også blive fremrykket en til to uger før normalt, så hun stadig har muligheden for en otte ugers goldperiode.

Det er dog også vigtigt fortsat at holde fokus på tvillingemoderen i hendes goldperiode, så man kan tage specielt hensyn til hende og evt. sikre, at hun kommer rettidigt på close up-blanding, hvis man bruger sådan én, eller i enkeltboks tidligere end normalt. Så har man alle muligheder for at opdage, når kælvningen går i gang, og derved hjælpe til, så koen ikke anstrenges unødigt. En god og rolig kælvning mindsker risikoen væsentligt for en tilbageholdt efterbyrd, samtidig med at koens chancer for en god opstart af laktationen øges markant.

Artiklen har været bragt i Økologisk Landbrug og okologisk.nu

Kontakt Birgitte Høyer: bmk@oerd.dk; tlf. 4091 3075

Luk (Esc)